MOSKUS (OVIBOS MOSCHATUS)
  • Moskusoksene er store dyr som ligner bison. Dyrene stammer opprinnelig fra steppene i Sentral-Asia og har ikke forandret seg siden de levde sammen med mammutene.
  • De spredte seg gjennom flere istider til Europa, Sibir, Nord-Amerika og Grønland. Rester av moskus er også kjent fra Dovrefjell i Norge.
  • Etter hvert som isen forsvant gjorde bestanden av moskus det samme. Den ble senere gjeninnført til sine gamle trakter. Til Norge ble det innført 27 dyr til Dovrefjell i perioden 1947-53.
  • Moskusoksene er tilpasset ekstrem kulde og næringsfattig føde og ser ut til å trives i det tørre og kjølige klimaet på Dovrefjell. Der har bestanden vokst langsomt og teller nå ca. 200 dyr (mars 2008).
  • I dag lever moskus vilt på Dovrefjell, i Russland, Grønland og Canada, og på farmer i Alaska og Canada.
  • Moskusoksen feller ulla om våren og en voksen moskusokse mister ca. 1 ½ kg ull hvert år.
  • Dette majestetiske ur-dyret bør ses i fjellet, noe som vil gi deg en opplevelse for livet.
  • Det arrangeres moskussafari på Dovrefjell hele året.